Kredyty hipoteczne - Wrocław

Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny - jest to kredyt bankowy zaciągany najczęściej na długi okres i w stosunkowo wysokiej kwocie przeznaczony na budowę lub zakup nieruchomości. Kredyt taki związany jest z wpisem hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie dla banku w przypadku problemów ze spłatą zadłużenia. Kredyty hipoteczne mogą być udzielane w złotówkach oraz w walutach obcych.

Kredyt refinansowy - jest to rodzaj kredytu hipotecznego, który służy do pokrycia zobowiązań związanych z zaciągniętym wcześniej kredytem hipotecznym. Stosuje się go w momencie, gdy chcemy "zamienić" dotychczasowy kredyt na inny (np. na lepszych warunkach). Kredyt refinansowy, co do zasady, nie różni się znacznie od kredytu hipotecznego.

Kredyt konsolidacyjny - jest to kredyt bankowy, który pozwala na konsolidację wielu zobowiązań wobec banków (pożyczki gotówkowe, karty kredytowe, wykorzystane limity w kontach) i zamianie ich na jeden kredyt zabezpieczony wpisem hipoteki w księdze wieczystej na rzecz banku. Konsolidacja zobowiązań przy okazji zaciągania kredytu mieszkaniowego lub budowlano-mieszkaniowego najczęściej jest opłacalną operacją, ponieważ  oprocentowanie kredytu hipotecznego jest dużo niższe niż oprocentowanie zobowiązań niezabezpieczonych hipoteką.

Pożyczka hipoteczna - pożyczka hipoteczna jest instrumentem, który pozwala na uzyskanie środków na cel dowolny (gotówki) na korzystnych warunkach dzięki zabezpieczeniu takiego zobowiązania na hipotece nieruchomości. Maksymalna kwota pożyczki hipotecznej to 80% wartości nieruchomości będącej jej zabezpieczeniem.

Strona główna do góry
Kredyty hipoteczne we Wrocławiu